เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติระบบ 4 แกน Athena I

คุณสมบัติเครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ (Athena I model AT121012)

* เครื่องตัดโฟมอะธีท์น่าวัน (Athena I) รุ่น AT121012 ขนาดพื้นที่ตัดสูงสุด แนวนอน X1295, แนวตั้ง Y1000, ความหนาโฟม Z 1200 มม. (ความยาวลวด 1200 มม.)

อ่านต่อ..เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติระบบ 4 แกน Athena I

เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติระบบ 4 แกน Athena II

คุณสมบัติเครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ (Athena II model AT402020)

* เครื่องตัดโฟมอะธีท์น่าทู (Athena II) รุ่น AT402020 ขนาดพื้นที่ตัดสูงสุด แนวนอน X4000, แนวตั้ง Y2000, ความหนาโฟม Z 2000 มม. (ความยาวลวด 2000 มม.)

อ่านต่อ..เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติระบบ 4 แกน Athena II

You are here: Home * เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ 4 แกน CNC