ตะแกรงเหล็ก ลังพับได้ (PCF, Pallet container folder)

ขายลัง ตะแกรงเหล็ก ลวดชุบซิ้งค์ ตะแกรงพับเก็บได้ ขนาดกว้าง 800-1200 มม. ลังเหล็กสามารถเทิร์นซ้อนกันได้

อ่านต่อ..ตะแกรงเหล็ก ลังพับได้ (PCF, Pallet container folder)

You are here: Home * ตะแกรงเหล็ก ลังพับได้ (PCF, Steel containers)