ล้อนั่งร้านยูรีเทนแกนเพลาขาปั้ม

ลูกล้อนั่งร้านยูรีเทนแกนเพลาขาปั้มขนาด 6,8 นิ้ว สำหรับงานนั่งร้าน รับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 160-220 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อนั่งร้านยูรีเทนแกนเพลาขาปั้ม

ล้อยางขาปั้มแกนเกลียว

ลูกล้อยางขาแกนเกลียวขนาด 3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานรับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 50-200 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยางขาปั้มแกนเกลียว

ล้อยางขาปั้มแป้น

ลูกล้อยางขาปั้มแป้นขนาด 3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานรถเข็นของ รับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 50-200 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยางขาปั้มแป้น

ล้อไนล่อนขาปั้มแป้น

ลูกล้อไนล่อนขาปั้มแป้นขนาด 3,4,5,6 นิ้ว สำหรับงานรับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 50-200 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อไนล่อนขาปั้มแป้น

ล้อยูรีเทนขาปั้มแกนเกลียว

ลูกล้อยูรีเทนขาปั้มแกนเกลียวขนาด 3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานรถเข็นของท่อกลม รับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 80-220 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนขาปั้มแกนเกลียว

ล้อยูรีเทนขาปั้มแป้น

ลูกล้อยูรีเทนขาปั้มแป้นขนาด 3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานรถเข็นของ รับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 80-220 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนขาปั้มแป้น

ล้อนั่งร้านยางแกนเพลาขาปั้ม

ลูกล้อนั่งร้านยางแกนเพลาขาปั้มขนาด 6,8 นิ้ว สำหรับงานนั่งร้าน รับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 130-200 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อนั่งร้านยางแกนเพลาขาปั้ม

ล้อไนล่อนขาปั้มแกนเกลียว

ลูกล้อไนล่อนขาปั้มแกนเกลียวขนาด 3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานรถเข็นของท่อกลม รับน้ำหนักทั่วไป (โหลด 80-220 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อไนล่อนขาปั้มแกนเกลียว

You are here: Home General purpose caster wheels, 50-220kg. (ลูกล้อสำหรับงานทั่วไป รุ่น 555)