ล้อยูรีเทนขาเชื่อมไจก้า 2 นิ้ว 777 รับน้ำหนัก 250 กก.

ลูกล้อยูรีเทนขนาด 2 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมรับน้ำหนักหนักปานกลาง (โหลด 250 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนขาเชื่อมไจก้า 2 นิ้ว 777 รับน้ำหนัก 250 กก.

ล้อยูรีเทนขาเชื่อมไจก้า 2-8" รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

ลูกล้อยูรีเทนขนาด 2,3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมรับน้ำหนักหนักปานกลาง (โหลด 250-600 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนขาเชื่อมไจก้า 2-8" รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

ล้อไนล่อนขาเชื่อมไจก้า 3 นิ้ว 777 (280กก.)

ลูกล้อไนล่อนขนาด 3 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมรับน้ำหนักปานกลาง (โหลด 280 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อไนล่อนขาเชื่อมไจก้า 3 นิ้ว 777 (280กก.)

ล้อไนล่อนขาเชื่อมไจก้า 2 นิ้ว 777 (250 กก.)

ลูกล้อไนล่อนขนาด 2 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมรับน้ำหนักหนักปานกลาง (โหลด 250 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อไนล่อนขาเชื่อมไจก้า 2 นิ้ว 777 (250 กก.)

ล้อยูรีเทนขาเชื่อมไจก้า 8" รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

ลูกล้อยูรีเทนขนาด 8 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมรับน้ำหนักหนักปานกลาง (โหลด 600 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนขาเชื่อมไจก้า 8" รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

ล้อไนล่อนขาเชื่อมไจก้า รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

ลูกล้อไนล่อนขนาด 2,3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมรับน้ำหนักปานกลาง (โหลด 250-600 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อไนล่อนขาเชื่อมไจก้า รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

ล้อยูรีเทนติดสปริงขาเชื่อมไจก้า 6" รับน้ำหนัก 450 กก. รุ่น 777

ลูกล้อยูรีเทนไจก้ากันสะเทือนและลดเสียงขนาด 6 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนัก 450 กก./ลูก

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนติดสปริงขาเชื่อมไจก้า 6" รับน้ำหนัก 450 กก. รุ่น 777

ล้อเหล็กหล่อขาเชื่อมไจก้า รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

ลูกล้อเหล็กหล่อขนาด 2,3,4,5,6,8 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมรับน้ำหนักปานกลาง (โหลด 250-600 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อเหล็กหล่อขาเชื่อมไจก้า รับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777

You are here: Home Medium duty caster wheels, 250-600kg. (ลูกล้อรับน้ำหนักปานกลาง รุ่น 777)