ล้อยูรีเทนติดสปริงขาเชื่อมหนาไจก้า 6" รับน้ำหนัก 600 กก. รุ่น 999

ลูกล้อยูรีเทนไจก้ากันสะเทือนและลดเสียงขนาด 6 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนัก 600 กก./ลูก

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนติดสปริงขาเชื่อมหนาไจก้า 6" รับน้ำหนัก 600 กก. รุ่น 999

ล้อยูรีเทนขาเชื่อมหนาไจก้า 4"-10" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

ลูกล้อยูรีเทนขนาด 4,5,6,8,10 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก รับน้ำหนักมากๆ (โหลด 500-1000 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนขาเชื่อมหนาไจก้า 4"-10" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

ล้อไนล่อนขาเชื่อมหนาไจก้า 4"-8" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

ลูกล้อไนล่อนนขนาด 4,5,6,8 นิ้วสำหรับงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนักมากๆ (โหลด 500-1000 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อไนล่อนขาเชื่อมหนาไจก้า 4"-8" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

ล้อเหล็กหล่อขาเชื่อมหนาไจก้า 4"-8" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

ลูกล้อเหล็กหล่อนขนาด 4,5,6,8 นิ้วสำหรับงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนักมากๆ (โหลด 500-1000 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อเหล็กหล่อขาเชื่อมหนาไจก้า 4"-8" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

ล้อยูรีเทนขาเชื่อมหนาไจก้า 8" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

ลูกล้อยูรีเทนขนาด 8 นิ้ว สำหรับงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนักมากๆ (โหลด 800 กก./ลูก)

อ่านต่อ..ล้อยูรีเทนขาเชื่อมหนาไจก้า 8" รับน้ำหนักมาก รุ่น 999

You are here: Home Heavy duty caster wheels, 500-1000kg. (ลูกล้อรับน้ำหนักมาก รุ่น 999)